Replikowanie wystąpień usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) na wielu serwerach zapewnia lepsze równoważenie obciążenia i odporność na uszkodzenia dzięki dystrybucji danych aplikacji do wielu serwerów. Replika istniejącego wystąpienia usług LDS w usłudze AD zawiera zreplikowane kopie partycji katalogu konfiguracji i partycji katalogu schematu, w tym wszystkie rozszerzenia schematu. Jako źródło do zreplikowania można określić uruchomione wystąpienie usług LDS w usłudze AD. Można też użyć wystąpienia usług LDS w usłudze AD przywróconego z utworzonej wcześniej kopii zapasowej.

Zadanie Informacje

Zapoznanie się z informacjami o wystąpieniach usług LDS w usłudze AD.

Opis wystąpień usług LDS w usłudze AD

Zapoznanie się z informacjami o replikacji usług LDS w usłudze AD.

Opis replikacji i zestawów konfiguracyjnych usług LDS w usłudze AD

Uruchamianie Kreatora instalacji usług LDS w usłudze Active Directory.

Tworzenie repliki wystąpienia usług LDS w usłudze AD


Spis treści