Magazyn katalogu usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) jest podzielony na logiczne partycje katalogu, czyli konteksty nazw. Istnieją trzy typy partycji katalogów: konfiguracja, schemat i aplikacja. Każdy magazyn katalogu usług LDS w usłudze AD musi zawierać jedną partycję katalogu konfiguracji i jedną partycję katalogu schematu, a także może (ale nie musi) zawierać jedną lub więcej partycji katalogu aplikacji. Partycja katalogu aplikacji zawiera dane używane przez aplikację. Partycję katalogu aplikacji można utworzyć podczas tworzenia nowego wystąpienia usług LDS w usłudze AD lub w późniejszym czasie.


Spis treści