Na stronie Kopiowanie informacji aplikacji można określić wystąpienie usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) albo lokalizację nośnika, na podstawie którego ma zostać utworzona replika wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Za pośrednictwem sieci można utworzyć replikę wystąpienia usług LDS w usłudze AD uruchomionego obecnie na innym serwerze; można też zainstalować wystąpienie usług LDS w usłudze AD przywrócone z kopii zapasowej.

Dodatkowe informacje


Spis treści