Pliki LDIF (LDAP Data Interchange Format) udostępniają mechanizm importowania definicji schematu do wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services). Plików LDIF można używać do transferowania obiektów między partycjami usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services) i usługami LDS w usłudze AD. Można zaimportować jeden lub więcej plików LDIF dostarczonych przez firmę Microsoft w celu umożliwienia tworzenia obiektów użytkowników lub obiektów serwerów proxy. Istnieje też możliwość tworzenia plików LDIF zawierających definicje obiektów wyeksportowane z innych katalogów zgodnych z protokołem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Zadanie Informacje

Zapoznanie się z informacjami o wystąpieniach usług LDS w usłudze AD.

Opis wystąpień usług LDS w usłudze AD

Zapoznanie się z informacjami o schemacie usług LDS w usłudze AD.

Opis schematu usług LDS w usłudze AD

Zapoznanie się z informacjami o programie Ldifde.

Program Ldifde

Kopiowanie pliku LDIF do zaimportowania na serwer.

 

Uruchamianie programu Ldifde.

Importowanie danych do wystąpienia usług LDS w usłudze AD


Spis treści