Usługi LDS w usłudze Active Directory® (AD LDS, Active Directory® Lightweight Directory Services) to usługa katalogowa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) w systemie operacyjnym Windows Server® 2008 R2, która udostępnia elastyczną obsługę aplikacji obsługujących katalogi - bez zależności i związanych z domeną ograniczeń usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services). Usługi LDS w usłudze AD można uruchamiać na serwerach członkowskich lub autonomicznych. Można też uruchamiać wiele wystąpień usług LDS w usłudze AD na tym samym serwerze - każde z własnym, niezależnie zarządzanym schematem.

Usługi LDS w usłudze AD były poprzednio nazywane trybem aplikacji usługi Active Directory (ADAM, Active Directory Application Mode). Pod tą nazwą były dostępne w systemie Windows Server 2003 R2. Są również dostępne do osobnego pobrania dla systemów Windows® XP Professional i Windows Server 2003.


Spis treści