Włączone - umożliwia określenie, czy przychodzące oświadczenie adresu e-mail jest włączone. Aby włączyć przychodzące oświadczenie adresu e-mail, należy zaznaczyć to pole wyboru. Aby wyłączyć przychodzące oświadczenie adresu e-mail, należy wyczyścić to pole wyboru.

Typ oświadczenia adresu e-mail wskazuje nazwy e-mail w formacie RFC 2822 (uzytkownik@domena). Może istnieć tylko jedno oświadczenie typu adres e-mail. W przypadku przesyłania wielu wartości adresu e-mail tylko jedno oświadczenie może należeć do typu adres e-mail; kolejne adresy e-mail można skonfigurować jako typy oświadczeń niestandardowych.

Akceptuj wszystkie sufiksy domeny - umożliwia określenie, że wszystkie domeny będą akceptowane podczas mapowania na oświadczenie adresu e-mail.

Akceptuj niektóre sufiksy domeny - umożliwia określenie, że niektóre domeny będą akceptowane podczas mapowania na oświadczenie adresu e-mail. Aby do tej listy dodać więcej domen, należy wpisać odpowiednie sufiksy domen.

Dodatkowe informacje


Spis treści