Program Active Directory® Federation Services (AD FS) jest oparty na architekturze usług sieci Web zdefiniowanej w specyfikacjach WS-*, która zaczyna dominować w branży. Program AD FS ułatwia uwierzytelnianie użytkowników za pomocą rejestracji jednokrotnej w wielu powiązanych aplikacjach sieci Web podczas jednej sesji w trybie online. W tym celu program AD FS obsługuje bezpieczne udostępnianie tożsamości cyfrowej i praw użytkowników (oświadczeń) w różnych systemach zabezpieczeń i różnych przedsiębiorstwach.


Spis treści