Węzeł Moja organizacja w drzewie konsoli przystawki programu Active Directory Federation Services udostępnia interfejs użytkownika umożliwiający konfigurowanie ustawień zasad zaufania usługi federacyjnej, nad którą dana organizacja sprawuje kontrolę administracyjną.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poszczególnych folderów w węźle Moja organizacja, zobacz następujące tematy:


Spis treści