Identyfikator URI usługi federacyjnej - umożliwia wpisanie identyfikatora URI usługi federacyjnej. Identyfikator URI jest zwartym ciągiem znaków, który umożliwia identyfikację zasobu abstrakcyjnego lub zasobu fizycznego. Można wpisać dowolny identyfikator URI, włącznie z adresami URL protokołu HTTP. Wpisany tutaj identyfikator URI jest unikatową nazwą lub lokalizacją obszaru obsługiwanego przez daną usługę federacyjną (farmę). Identyfikator URI zawiera nazwę schematu, dwukropek oraz dane specyficzne dla schematu. Nazwy URN, takie jak przykładowa nazwa wyświetlana na tej stronie właściwości, są prawidłowymi identyfikatorami URI. Prawidłowymi identyfikatorami URI są też wszystkie adresy URL, takie jak http, ldap, gopher oraz ftp. Ponadto można używać niestandardowych formatów identyfikatora URI, na przykład fed://identity-sts.

Adres URL punktu końcowego usługi federacyjnej - umożliwia wpisanie adresu URL punktu końcowego usługi federacyjnej, do którego organizacje partnerów i aplikacje będą wysyłać żądania i odpowiedzi.

Wersja zasad zaufania - zawiera numer wersji zasad zaufania, który unikatowo identyfikuje te zasady. Po odebraniu powiadomienia o zmianie pliku zasad zaufania numer wersji zostanie zmieniony, dzięki czemu inne serwery w farmie serwerów federacyjnych uzyskają informację, że należy załadować nową wersję zasad zaufania. Numer wersji zasad zaufania jest zwiększany po każdej aktualizacji zasad zaufania.


Spis treści