Usługi IIS umożliwiają użytkownikowi określenie uprawnień dotyczących skryptów i uruchamiania w katalogu wirtualnym bez względu na posiadane uprawnienia do zapisu. Zazwyczaj administratorzy, którzy zezwalają na wykonywanie skryptów i programów w katalogu wirtualnym, nie zezwalają na zapisywanie w tym katalogu (zapobiega to przekazywaniu skryptów lub programów wykonywalnych do katalogu i wykonywaniu ich przez klientów). Jednak w przypadku, gdy w katalogu wirtualnym włączono serwer usługi inteligentnego transferu w tle (BITS), mimo braku uprawnień do zapisu w katalogu wirtualnym klienci mogą dokonywać zapisu w tym katalogu za pośrednictwem serwera usługi BITS.

W celu zapewnienia ochrony serwer usługi BITS wyłącza wszystkie uprawnienia dotyczące skryptów i uruchamiania w katalogu wirtualnym przekazywania mającym włączony serwer usługi BITS. Aby zabezpieczyć ten katalog wirtualny, serwer usługi BITS potwierdza, że te uprawnienia zostały wyłączone, przed udzieleniem odpowiedzi na jakiekolwiek żądanie klienta dotyczące przekazywania danych. Jeśli te uprawnienia zostaną włączone, serwer usługi BITS nie będzie przyjmował żadnych żądań przekazania aż do ponownego wyłączenia uprawnień. Za każdym razem, gdy serwer usługi BITS odrzuca żądanie w takim środowisku, w dzienniku usług IIS jest rejestrowany odpowiedni wpis.

Zobacz też