Urząd certyfikacji jest cennym zasobem dla każdej organizacji. Dlatego ważne jest przygotowanie się na potencjalne problemy, takie jak awaria dysku twardego czy uszkodzenie bazy danych, przez regularne wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie urzędu certyfikacji. Pełna kopia zapasowa serwera zawiera również kopię zapasową urzędu certyfikacji zainstalowanego na serwerze. Można jednak także wykonywać kopie zapasowe samego urzędu certyfikacji i przywracać je. Niektóre organizacje mogą zdecydować się na przeniesienie urzędu certyfikacji z kilkuletniego sprzętu na nowy sprzęt, aby zwiększyć wydajność i wycofać starszy sprzęt z użytku, zanim wystąpi awaria ważnego składnika.


Spis treści