Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby wybrać inny moduł zasad
 1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

 2. W drzewie konsoli kliknij nazwę urzędu certyfikacji.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Moduł zasad kliknij przycisk Wybierz.

 5. Kliknij nowy moduł zasad, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli moduł zasad ma własny interfejs konfiguracji, możesz go skonfigurować, klikając polecenie Właściwości.

 7. Zatrzymaj i ponownie uruchom urząd certyfikacji.

Uwagi dodatkowe

 • Aby zarejestrować nowy moduł zasad i udostępnić go na liście modułów zasad, zobacz Architektura usług certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91405) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

 • W danej chwili może być aktywny tylko jeden moduł zasad.

 • Aby zatrzymać i ponownie uruchomić urząd certyfikacji, w wierszu polecenia wpisz:

  net stop certsvc
  net start certsvc

Dodatkowe informacje


Spis treści