W większości organizacji jest wdrażany główny urząd certyfikacji w trybie offline oraz jeden lub więcej podrzędnych urzędów certyfikacji jako infrastruktura kluczy publicznych (PKI). Zanim infrastruktura PKI będzie gotowa do wydawania i obsługiwania certyfikatów oraz zarządzania nimi, po zainstalowaniu tych urzędów certyfikacji na serwerach należy wykonać dodatkowe kroki. Kroki te obejmują skonfigurowanie opcji odwoływania certyfikatów, skonfigurowanie certyfikatów lub szablonów certyfikatów oraz skonfigurowanie opcji rejestracji i wydawania.

Zadanie Informacje

Zaplanowanie infrastruktury PKI.

Infrastruktury kluczy publicznych

Skonfigurowanie autonomicznego głównego urzędu certyfikacji lub głównego urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa.

Instalowanie głównego urzędu certyfikacji

Skonfigurowanie dodatkowych podrzędnych urzędów certyfikacji (opcjonalnie).

Instalowanie podrzędnego urzędu certyfikacji

Wykonanie dodatkowych zadań konfiguracji urzędów certyfikacji.

Zarządzanie urzędem certyfikacji

Zainstalowanie i skonfigurowanie szablonów certyfikatów.

Zarządzanie szablonami certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Skonfigurowanie rejestrowania certyfikatów.

Zarządzanie rejestrowaniem certyfikatów


Spis treści