Niekiedy może być konieczne usunięcie szablonu certyfikatu z urzędu certyfikacji, na przykład w celu uniknięcia pomyłki podczas dodawania nowszej wersji szablonu certyfikatu.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub Administratorzy przedsiębiorstwa albo równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby usunąć szablon certyfikatu z urzędu certyfikacji
  1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

  2. W drzewie konsoli kliknij gałąź Szablony certyfikatów.

  3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy szablon certyfikatu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.