Kreator Zestawu administracyjnego Menedżera połączeń kompiluje profil połączenia do jednego pliku wykonywalnego z rozszerzeniem exe. Plik exe można dostarczyć użytkownikom za pomocą dowolnej dostępnej metody. Oto kilka metod:

 • Dołączenie profilu połączenia jako części obrazu dostępnego z nowymi komputerami.

  Profil połączenia można zainstalować jako część obrazów komputerów klienckich instalowanych na nowych komputerach w organizacji.

 • Umieszczenie profilu połączenia w witrynie sieci Web lub w udziale sieciowym, do którego mają dostęp użytkownicy.

  Łącze sieci Web ułatwia uzyskiwanie dostępu do profilu zarówno przez wewnętrznych, jak i zewnętrznych klientów dostępu zdalnego. Udział sieciowy jest zazwyczaj dostępny tylko dla klientów wewnętrznych.

 • Dostarczenie profilu połączenia na nośnikach wymiennych w celu ręcznej instalacji przez użytkownika.

  Program instalacyjny profilu połączenia można dostarczyć na dyskietce, dysku CD-ROM, dysku flash USB lub innym nośniku wymiennym, do którego użytkownicy mają dostęp. Niektóre nośniki wymienne obsługują autouruchamianie, dzięki czemu instalacja może zostać rozpoczęta bezpośrednio po włożeniu nośnika do komputera klienckiego.

 • Dostarczenie profilu połączenia przy użyciu narzędzi do automatycznej dystrybucji oprogramowania.

  Wiele organizacji korzysta z narzędzia do zarządzania pulpitami i wdrażania oprogramowania, takiego jak program Microsoft® System Center Configuration Manager, który pozwala pakować i wdrażać oprogramowanie wymagane przez komputery klienckie. Instalacja może zostać przeprowadzona bez wiedzy użytkowników, a informacje o powodzeniu lub niepowodzeniu mogą być przekazywane do konsoli zarządzania.

Dodatkowe informacje


Spis treści