Ta strona umożliwia zmienianie tabel routingu klientów zgodnie z ustawieniami określonymi w profilu połączenia w celu lepszego zarządzania ruchem i zabezpieczeniami w sieci. Do profilu można dołączyć plik aktualizacji tabeli routingu lub adres URL serwera, na którym jest sprawdzana dostępność aktualizacji. Można też dołączyć oba elementy.

UstawienieOpis

Nie zmieniaj tabel routingu

Oznacza, że tabele routingu klientów nie są zmieniane podczas korzystania z tego profilu połączenia. Komputer kliencki ma dostęp zarówno do oryginalnego zestawu sieci, jak i do sieci zdalnej dostępnej za pośrednictwem tego profilu. Wszelkie dodatkowe sieci dostępne za pośrednictwem routerów połączonych z siecią zdalną są dostępne tylko w przypadku, gdy brama domyślna dla klienta zostanie zmieniona na serwer dostępu zdalnego. Aby zmienić bramę domyślną, przejrzyj karty IPv4 oraz IPv6 na stronach Dodawanie/edytowanie wpisu sieci VPN i Dodawanie/edytowanie wpisu programu Dial-up Networking kreatora.

Zdefiniuj aktualizację tabel routingu

Określa, że tabele routingu są aktualizowane w czasie procesu łączenia, zgodnie z ustawieniami dwóch kolejnych opcji.

Plik tras do dołączenia

Umożliwia określenie pliku aktualizacji tabeli routingu skompilowanego do profilu połączenia i instalowanego na komputerach klienckich z tym profilem połączenia.

Adres URL do pliku tras

Określa, że plik aktualizacji tabeli routingu znajduje się na serwerze sieci Web pod podanym adresem URL. Plik jest pobierany automatycznie i stosowany przy każdym pomyślnym ustanowieniu połączenia profilu.

Jeśli ten adres URL jest niedostępny, rozłącz klienta

W przypadku wybrania tej opcji połączenie nie powiedzie się, gdy nie będzie można pobrać pliku aktualizacji tabeli routingu.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu pliku aktualizacji tabel routingu, zobacz artykuł Dołączanie aktualizacji tabel routingu (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80963).

Dodatkowe informacje


Spis treści