Menedżer urządzeń oferuje graficzny widok sprzętu zainstalowanego w komputerze. Wszystkie urządzenia komunikują się z systemem Windows za pośrednictwem oprogramowania określanego jako sterownik urządzenia. Menedżera urządzeń można używać do instalowania i aktualizowania sterowników urządzeń sprzętowych, modyfikowania ustawień sprzętowych dla tych urządzeń oraz do rozwiązywania problemów.

Zastosowania Menedżera urządzeń

Menedżera urządzeń można używać do następujących zadań:

  • Określanie, czy sprzęt w komputerze działa poprawnie.

  • Zmienianie ustawień konfiguracji sprzętu.

  • Określanie sterowników urządzeń załadowanych dla poszczególnych urządzeń oraz uzyskiwanie informacji na temat poszczególnych sterowników.

  • Zmienianie zaawansowanych ustawień i właściwości urządzeń. Instalowanie zaktualizowanych sterowników urządzeń.

  • Włączanie, wyłączanie i odinstalowywanie urządzeń.

  • Przywracanie poprzedniej wersji sterownika.

  • Wyświetlanie urządzeń według typów, sposobu połączenia z komputerem lub używanych przez nie zasobów.

  • Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytych urządzeń, których wyświetlanie nie ma krytycznego znaczenia, ale może być potrzebne do zaawansowanego rozwiązywania problemów.

Menedżera urządzeń używa się z reguły w celu sprawdzenia stanu sprzętu oraz aktualizowania sterowników urządzeń na komputerze. Zaawansowani użytkownicy mający dogłębną wiedzę na temat sprzętu komputerowego mogą także używać funkcji diagnostycznych Menedżera urządzeń do usuwania konfliktów i zmieniania ustawień zasobów.

Na ogół nie trzeba używać Menedżera urządzeń do zmieniania ustawień zasobów, ponieważ są one przydzielane automatycznie przez system podczas konfigurowania sprzętu.

Menedżera urządzeń można używać jedynie do zarządzania urządzeniami w lokalnym komputerze. Na komputerze zdalnym Menedżer urządzeń działa wyłącznie w trybie tylko do odczytu, umożliwiając wyświetlanie, ale nie zmienianie konfiguracji sprzętu w tym komputerze.


Spis treści