Menedżer urządzeń może zostać uruchomiony na kilka sposobów. W tym temacie przedstawiono dwie procedury, których można użyć do uruchomienia Menedżera urządzeń w systemach Windows Vista® oraz Windows Server® 2008 za pomocą interfejsu systemu Windows i przy użyciu wiersza polecenia.

Do wykonania procedury można użyć dowolnego konta użytkownika. Zmiany do urządzeń mogą jednak wprowadzać tylko członkowie grupy Administratorzy.

Otwieranie Menedżera urządzeń

Menedżer urządzeń może zostać otwarty za pomocą jednego z poniższych sposobów:

Przy użyciu interfejsu systemu Windows

Poniższa procedura pozwala otworzyć Menedżera urządzeń przy użyciu interfejsu użytkownika systemu Windows.

Aby otworzyć Menedżera urządzeń przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij ikonę Sprzęt i dźwięk.

 3. Kliknij opcję Menedżer urządzeń. Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

  • W przypadku zalogowania się za pomocą wbudowanego konta Administratora zostanie otwarty Menedżer urządzeń.

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek grupy Administratorzy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

  • W przypadku zalogowania się jako użytkownik standardowy zostanie wyświetlony komunikat, że nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian do urządzeń. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć Menedżera urządzeń w trybie tylko do odczytu.

Przy użyciu wiersza polecenia

Poniższa procedura pozwala otworzyć Menedżera urządzeń przy użyciu dowolnego wiersza polecenia.

Aby otworzyć Menedżera urządzeń przy użyciu wiersza polecenia
 • W wierszu polecenia, w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Uruchom wpisz następujące polecenie:

  mmc devmgmt.msc

  Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany na wbudowanym koncie Administrator, zostanie otwarty Menedżer urządzeń.

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek grupy Administratorzy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako użytkownik standardowy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie ma możliwości wprowadzania zmian do urządzeń. Kliknięcie przycisku OK powoduje otwarcie Menedżera urządzeń w trybie tylko do odczytu.

Przy użyciu przystawki Zarządzanie komputerem

Następująca procedura pozwala uruchomić Menedżera urządzeń przy użyciu przystawki Zarządzanie komputerem (Menedżer urządzeń jest jednym z jej składników).

Uwaga

Ta procedura działa jedynie w systemie Windows Vista. W systemie Windows Server 2008 wykonanie tych kroków powoduje uruchomienie programu Menedżer serwerów. Aby uruchomić Menedżera urządzeń w systemie Windows Server 2008, należy wykonać czynności podane w następnej procedurze z użyciem wiersza polecenia.

Aby uruchomić przystawkę Zarządzanie komputerem przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.

  Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

  • W przypadku zalogowania się za pomocą wbudowanego konta Administratora zostanie otwarta przystawka Zarządzanie komputerem.

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek grupy Administratorzy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem.

  • W przypadku zalogowania się jako użytkownik standardowy zostanie otwarta przystawka Zarządzanie komputerem.

 2. W okienku nawigacji kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

  • Jeśli użytkownik jest administratorem, w okienku szczegółów zostanie wyświetlony Menedżer urządzeń.

  • Jeśli użytkownik jest użytkownikiem standardowym, zostanie wyświetlony komunikat, że nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian do urządzeń. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć Menedżera urządzeń w trybie tylko do odczytu w okienku szczegółów.

Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem przy użyciu wiersza polecenia
 1. W wierszu polecenia, w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Uruchom wpisz polecenie:

  mmc compmgmt.msc

  Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany na wbudowanym koncie Administrator, zostanie otwarta przystawka Zarządzanie komputerem.

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek grupy Administratorzy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem.

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako użytkownik standardowy, zostanie otwarta przystawka Zarządzanie komputerem.

 2. W okienku nawigacji kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

  Wystąpi jedna z następujących sytuacji:

  • Jeśli użytkownik jest administratorem, w okienku szczegółów zostanie wyświetlony Menedżer urządzeń.

  • Jeśli użytkownik jest użytkownikiem standardowym, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian do urządzeń. Kliknięcie przycisku OK spowoduje otwarcie Menedżera urządzeń w trybie tylko do odczytu w okienku szczegółów.

Z komputera zdalnego

Aby otworzyć Menedżera urządzeń na komputerze zdalnym
 1. Uruchom przystawkę Zarządzanie komputerem przy użyciu jednej z procedur przedstawionych w poprzedniej sekcji.

 2. W menu Akcja kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie komputera wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu tekstowym Inny komputer wpisz nazwę komputera, do którego chcesz uzyskać dostęp, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie kliknij opcję Zaawansowane, aby wyszukać odpowiedni komputer. Kliknij przycisk OK, gdy zostanie wybrany odpowiedni komputer.

  Jeśli połączenie zostanie nawiązane, wówczas nazwa komputera pojawi się w nawiasach obok etykiety Zarządzanie komputerem w lewym górnym rogu.

  Uwaga

  Dostęp do Menedżera urządzeń na komputerze zdalnym jest realizowany w trybie „tylko do odczytu”. Nie można wprowadzać żadnych zmian do urządzeń ani do ich ustawień.


Spis treści