Odinstalowywanie urządzenia typu Plug and Play

Na ogół nie ma potrzeby odinstalowywania urządzenia typu Plug and Play. Wystarczy odłączyć urządzenie, aby system Windows nie ładował ani nie używał sterownika. Niektóre urządzenia mogą wymagać uprzedniego wyłączenia komputera. Aby się upewnić, że urządzenie zostało odinstalowane prawidłowo, należy się zapoznać z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

Odinstalowywanie urządzenia niezgodnego z Plug and Play

Odinstalowywanie urządzenia niezgodnego z Plug and Play na ogół wymaga wykonania dwóch kroków:

  1. Odinstalowanie urządzenia za pomocą Menedżera urządzeń.

  2. Usunięcie urządzenia z komputera.

Za pomocą Menedżera urządzeń należy odinstalować urządzenie niezgodne z Plug and Play. Po odinstalowaniu urządzenia należy fizycznie odłączyć lub usunąć urządzenie z komputera. Jeśli na przykład urządzenie jest podłączone do portu na zewnątrz komputera, należy wyłączyć komputer, odłączyć urządzenie od portu, a następnie odłączyć kabel zasilający urządzenie.

Włączanie i wyłączanie a instalowanie i odinstalowywanie

Zamiast odinstalowywać urządzenie, które może być ponownie podłączone, takie jak modem, urządzenie typu Plug and Play można wyłączyć. Po wyłączeniu urządzenia pozostaje ono fizycznie podłączone do komputera, ale system Windows aktualizuje rejestr systemu, aby sterowniki urządzenia nie były ładowane przy uruchamianiu komputera. Sterowniki będą ponownie dostępne po włączeniu urządzenia. Wyłączanie urządzeń jest przydatne, gdy potrzebna jest więcej niż jedna konfiguracja sprzętowa komputera lub gdy użytkownik dysponuje komputerem przenośnym podłączanym do stacji dokującej.

Aby zapoznać się z procedurami odinstalowywania, ponownego instalowania oraz przywracania urządzeń i ich sterowników, zobacz tematy Odinstalowywanie lub ponowne instalowanie urządzenia oraz Przywracanie poprzedniej wersji sterownika urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji o sprzęcie i procedurach instalowania urządzeń, zobacz tematy Instalowanie urządzeń i ich sterowników oraz Konfigurowanie właściwości urządzenia.


Spis treści