W tym temacie opisano procedurę, której można użyć w celu wyświetlenia informacji na temat sterowników urządzeń działających na komputerze.

Do wykonania procedury można użyć dowolnego konta użytkownika. Tylko członkowie grupy Administratorzy mogą wprowadzać zmiany do urządzeń i ich sterowników.

Aby wyświetlić informacje na temat sterownika urządzenia
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Odszukaj określone urządzenie i kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Na karcie Sterownik zostaną wyświetlone informacje na temat aktualnie zainstalowanego sterownika.

  4. Kliknij przycisk Szczegóły.

    Zostanie wyświetlona strona Szczegóły pliku sterownika z listą poszczególnych plików wchodzących w skład sterownika.


Spis treści