W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby zainstalować w komputerze urządzenie niezgodne ze specyfikacją Plug and Play.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Aby zainstalować urządzenie niezgodne z Plug and Play
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy górny węzeł w okienku szczegółów.

  3. Kliknij pozycję Dodaj starszy sprzęt.

  4. W Kreatorze dodawania sprzętu kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Spis treści