Po utworzeniu obszaru nazw i dodaniu folderów oraz obiektów docelowych należy użyć poniższej listy kontrolnej w celu dostrojenia oraz zoptymalizowania sposobu w jaki obszar nazw systemu plików DFS obsługuje odwołania oraz sonduje Usługi domenowe w usłudze Active Directory dla uzyskania zaktualizowanych danych obszaru nazw.

Ponadto, korzystając z rozszerzenia obszarów nazw systemu plików DFS, nazywanego priorytetem obiektu docelowego, można określić priorytet serwerów w taki sposób, aby określony serwer zawsze był na pierwszym lub ostatnim miejscu listy serwerów (nazywanej odwołaniem), którą klient otrzymuje uzyskując dostęp do folderu zawierającego obiekty docelowe w obszarze nazw.

Zadanie Odwołanie

Uniemożliwianie użytkownikom wyświetlania w obszarze nazw folderów, do których nie mają uprawnień dostępu

Włączanie dla obszaru nazw wyliczania opartego na dostępie

Włączanie lub zablokowanie uzyskiwania przez użytkowników odwołań do obiektów docelowych obszaru nazw lub folderu, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do folderu w obszarze nazw

Włączanie i wyłączanie odwołań i powrotu klienta po awarii

Zmienianie czasu buforowania odwołań przez klientów przed zgłoszeniem nowego żądania.

Zmienianie czasu buforowania odwołań przez klientów

Określanie kolejności przekazywania odwołań klientów do obiektów docelowych folderu

Ustawianie metody sortowania dla obiektów docelowych w odwołaniach

Zastępowanie kolejności odwołań do określonego serwera obszaru nazw lub obiektu docelowego folderu

Ustawianie priorytetu obiektu docelowego w celu zastąpienia kolejności odwołań

Optymalizowanie sposobu sondowania usług AD DS przez serwery obszaru nazw w celu uzyskania aktualnych danych obszaru nazw.

Optymalizowanie sondowania obszaru nazw

Używanie uprawnień dziedziczonych do określania użytkowników, którzy widzą foldery w obszarze nazw, dla którego włączono wyliczanie oparte na dostępie

Używanie uprawnień dziedziczonych razem z wyliczaniem opartym na dostępie


Spis treści