Tworzenie i korzystanie z podsieci obejmuje użycie zestawu technik służących do efektywnego przydzielania przestrzeni adresowej co najmniej jednego prefiksu adresów emisji pojedynczej w podsieciach, z których składa się sieć organizacji.

Aby określić prefiks podsieci dla konfiguracji adresu IP w wersji 4 (IPv4) w notacji długości prefiksu (w.x.y.z/n), należy pozostawić n najbardziej znaczących bitów, ustawić wszystkie pozostałe bity na wartość 0, a następnie przekonwertować wynik na notację dziesiętną z kropkami. Aby określić prefiks podsieci dla konfiguracji adresu IPv4 w notacji maski podsieci, należy wykonać operację wartości logicznej I (AND) na poziomie bitowym między adresem IPv4 a jego maską podsieci.

Oprócz adresów IPv4 system Windows Server 2008 R2 obsługuje również prefiksy podsieci protokołu IP w wersji 6 (IPv6). Aby utworzyć podsieć w przestrzeni adresowej IPv6, należy użyć metody szesnastkowej lub dziesiętnej w celu wyliczenia prefiksów adresów podsieci.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozdział 4 - Podsieci w dokumencie zawierającym podstawowe informacje na temat protokołu TCP/IP w systemie Microsoft Windows (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83553 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Dodatkowe informacje


Spis treści