Jaki problem należy rozwiązać?

Chcę wykryć problemy z replikacją.

 • Przyczyna: Należy regularnie monitorować replikację, ponieważ umożliwia to identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, zanim się one nawarstwią.

 • Rozwiązanie: Regularne monitorowanie jest kluczem do utrzymania poprawnej replikacji. Podstawowymi narzędziami służącymi do monitorowania replikacji są narzędzia Repadmin.exe i Dcdiag.exe oraz dziennik zdarzeń usługi katalogowej (należy go przeglądać w Podglądzie zdarzeń).

  Repadmin to narzędzie wiersza polecenia zgłaszające błędy występujące między dwoma partnerami replikacji. W poniższym przykładzie użycia polecenia repadmin pokazano, jak wyświetlić partnerów replikacji i wszelkie błędy replikacji występujące na serwerze Serwer1 w domenie adatum.com:

  repadmin /showrepl server1.adatum.com

  Aby uzyskać pełną listę opcji polecenia repadmin, należy użyć opcji ?:

  repadmin /?

  Dcdiag to narzędzie wiersza polecenia, które sprawdza rejestrację kontrolera domeny w systemie nazw domen (DNS), sprawdza, czy identyfikatory zabezpieczeń (SID) w nagłówkach kontekstu nazewnictwa mają odpowiednie uprawnienia do replikacji, analizuje stan kontrolerów domeny w lesie lub przedsiębiorstwie i wykonuje inne akcje. W poniższym przykładzie użycia narzędzia dcdiag pokazano, jak sprawdzić wszelkie błędy replikacji między kontrolerami domeny:

  dcdiag /test:replications

  Aby uzyskać pełną listę opcji polecenia dcdiag, należy użyć opcji ?:

  dcdiag /?

  W dzienniku usługi katalogowej (dostępnym w Podglądzie zdarzeń w kategorii Dzienniki aplikacji) są zgłaszane błędy replikacji występujące po ustanowieniu łącza replikacji.

Replikacja między lokacjami jest wykonywana wolno.

 • Przyczyna: Czas potrzebny na zreplikowanie danych katalogu między kontrolerami domeny nosi nazwę opóźnienia replikacji. Opóźnienia replikacji mogą znacznie różnić się od siebie w zależności od liczby kontrolerów domeny, liczby lokacji, dostępnej przepustowości między lokacjami, częstotliwości replikacji i innych czynników.

 • Rozwiązanie:

  • Regularne monitorowanie replikacji stanowi dobry sposób wyznaczenia normalnego opóźnienia replikacji w danej sieci. Dysponując taką wiedzą, łatwiej można określić, czy występuje problem.

  • Przejrzyj dziennik usługi katalogowej, aby zapoznać się z najnowszymi błędami replikacji. Uruchom też polecenie repadmin /showrepl i przejrzyj wszelkie zwrócone błędy.

  • Ważnym elementem efektywnej replikacji jest dobry projekt topologii lokacji. Aby uzyskać wskazówki dotyczące projektowania topologii lokacji, zobacz temat Projektowanie topologii lokacji dla usług domenowych w usłudze Active Directory w systemie Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93576 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).


Spis treści