Edytor lokalnych zasad grupy

Edytor lokalnych zasad grupy jest przystawką programu Microsoft Management Console (MMC) udostępniającą pojedynczy interfejs użytkownika, który umożliwia zarządzanie wszystkimi ustawieniami obiektów lokalnych zasad grupy.

W tej sekcji omówiono następujące zagadnienia:

Uwaga

Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).