Czasami może być konieczne wyłączenie ustawień zasad grupy zamiast usuwania wszystkich lokalnych zasady grupy.

Aby wyłączyć ustawienia użytkownika lub komputera w lokalnym obiekcie zasad grupy
 1. Otwórz program Microsoft Management Console.

 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie/usuwanie przystawki, w polu listy Dostępne przystawki kliknij pozycję Edytor obiektów zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie obiektu zasad grupy kliknij przycisk Przeglądaj.

 5. Aby określić lokalne zasady komputera, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Przejdź do kroku 7.

 6. Aby określić lokalne zasady komputera dla użytkowników lub grup, kliknij kartę Użytkownicy i wybierz dowolny z następujących lokalnych obiektów zasad grupy:

  • Administratorzy: Wstępnie zdefiniowane lokalne zasady grupy stosowane dla użytkowników uwzględnionych w grupie Administratorzy.

  • Inni niż administratorzy: Wstępnie zdefiniowane lokalne zasady grupy stosowane dla użytkowników nieuwzględnionych w grupie Administratorzy.

  • Specyficzne dla użytkownika. Lokalne obiekty zasad grupy skojarzone ze specyficznym lokalnym kontem użytkownika.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę lokalnego obiektu zasad grupy i kliknij polecenie Właściwości.

 8. Kliknij opcję Wyłącz ustawienia konfiguracji komputera lub Wyłącz ustawienia konfiguracji użytkownika.

 9. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij program Microsoft Management Console.

Uwagi dodatkowe

 • Lokalne zasady komputera umożliwiają wyłączenie zarówno konfiguracji komputera, jak i konfiguracji użytkownika. Lokalne zasady grupy dotyczące administratorów, użytkowników innych niż administratorzy oraz specyficzne dla użytkownika umożliwiają wyłączenie jedynie konfiguracji użytkownika.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).