Aby edytować ustawienia zasad szablonów administracyjnych

 1. Za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy otwórz lokalny obiekt zasad grupy, który chcesz edytować.

 2. W drzewie konsoli kliknij folder znajdujący się w obszarze Szablony administracyjne, zawierający ustawienia zasad, które chcesz skonfigurować.

 3. W kolumnie Ustawienie kliknij nazwę ustawienia zasad, aby odczytać jego opis.

 4. Aby zmienić to ustawienie zasad ze stanu bieżącego, kliknij dwukrotnie nazwę ustawienia zasad.

 5. W oknie dialogowym ustawienia zasad kliknij jedną z następujących opcji:

  • Nie skonfigurowano: Rejestr nie jest modyfikowany.

  • Włączone: Rejestr odzwierciedla, że dane ustawienie zasad jest wybrane.

  • Wyłączone: Rejestr odzwierciedla, że dane ustawienie zasad nie jest wybrane.

 6. Wybierz inne żądane opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • W Edytorze lokalnych zasad grupy istnieją dwie gałęzie szablonów administracyjnych. Ustawienia dla klucza HKEY_LOCAL_MACHINE znajdują się w obszarze Konfiguracja komputera, a ustawienia dla klucza HKEY_CURRENT_USER - w obszarze Konfiguracja użytkownika.

 • Jeśli zasady komputera wchodzą w konflikt z zasadami użytkownika, pierwszeństwo mają zasady komputera. Jeśli jednak autorzy aplikacji nie uwzględnili tej konwencji, zasady grupy nie mogą jej wymusić.

 • Ustawienia zasad szablonów administracyjnych są również nazywane ustawieniami zasad opartymi na rejestrze.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje