Edytor lokalnych zasad grupy umożliwia zmianę kryteriów wyświetlania ustawień zasad szablonów administracyjnych. Domyślnie w edytorze są wyświetlane wszystkie ustawienia zasad. Użytkownik może jednak korzystać z filtrów słów kluczowych w celu zmiany sposobu wyświetlania ustawień zasad szablonów administracyjnych w Edytorze lokalnych zasad grupy.

Aby ustawić filtr słów kluczowych dla szablonów administracyjnych

 1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Szablony administracyjne znajdującą się w obszarze Konfiguracja komputera lub Konfiguracja użytkownika. Kliknij polecenie Opcje filtru.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz filtry słów kluczowych.

 4. Wpisz jedno lub więcej słów kluczowych w polu Filtr dla wyrazów i kliknij odpowiedni filtr:

  • Dowolna: Filtr uwzględnia dowolne ze słów wpisanych w polu Filtr dla wyrazów.

  • Wszystko: Filtr uwzględnia wszystkie słowa wpisane w polu Filtr dla wyrazów.

  • Dokładne: Filtr uwzględnia dokładne dopasowania słów wpisanych w polu Filtr dla wyrazów.

 5. Zaznacz odpowiednie pola wyboru obok opcji W zakresie.

  • Tytuł ustawienia zasad: Filtr uwzględnia wyszukiwanie w tytule ustawienia zasad.

  • Tekst pomocy: Filtr uwzględnia wyszukiwanie w tekście pomocy ustawienia zasad.

  • Komentarz: Filtr uwzględnia wyszukiwanie w komentarzu ustawienia zasad.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować nowe ustawienia filtru i zamknąć okno dialogowe Opcje filtru.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • Filtry uwzględniają pasujące elementy, dlatego należy wybierać elementy, które mają być wyświetlane, a nie te, które mają zostać usunięte.

 • Filtry nie działają z klasycznymi szablonami administracyjnymi.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).