Wiele lokalnych zasad grupy to zbiór obiektów lokalnych zasad grupy (LGPO, Local Group Policy objects) zaprojektowanych w celu ulepszenia zarządzania komputerami, które nie są częścią domeny. Ten zbiór składa się z następujących obiektów lokalnych zasad grupy:

 • Zasady komputera lokalnego. Ten obiekt lokalnych zasad grupy stosuje ustawienia zasad do komputera i każdego użytkownika zalogowanego na tym komputerze. Jest to ten sam obiekt lokalnych zasad grupy, który był dostępny w starszych wersjach systemu Microsoft Windows.

 • Lokalne zasady grupy Administratorzy. Ten obiekt lokalnych zasad grupy stosuje ustawienia zasad użytkownika do członków grupy Administratorzy.

 • Lokalne zasady grupy Użytkownicy inni niż administratorzy. Ten obiekt lokalnych zasad grupy stosuje ustawienia zasad użytkownika do użytkowników niebędących członkami grupy Administratorzy.

 • Lokalne zasady grupy Specyficzne dla użytkownika. Ten obiekt lokalnych zasad grupy stosuje ustawienia zasad użytkownika do określonego użytkownika lokalnego.

Aby edytować wiele lokalnych zasad grupy
 1. Otwórz program Microsoft Management Console.

 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 3. Kliknij pozycję Edytor obiektów zasad grupy na liście Dostępne przystawki, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj w oknie dialogowym Wybieranie obiektu zasad grupy.

 5. Kliknij kartę Użytkownicy w oknie dialogowym Przeglądanie obiektów zasad grupy.

 6. Kliknij użytkownika lub grupę, dla których chcesz utworzyć lub edytować lokalne zasady grupy. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Skonfiguruj ustawienia zasad.

Uwagi dodatkowe

 • Obiekty wielu lokalnych zasad grupy (MLGPO, Multiple Local Group Policy objects) nie są dostępne w kontrolerach domeny.

 • Lokalne zasady grupy są przetwarzane w następującej kolejności, przy czym ostatni obiekt lokalnych zasad grupy ma pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi:

  1. Lokalne zasady grupy (znane również jako lokalne zasady komputera).

  2. Lokalne zasady grupy Administratorzy lub Użytkownicy inni niż administratorzy

  3. Lokalne zasady grupy Specyficzne dla użytkownika.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania wieloma lokalnymi obiektami zasad grupy, zobacz witrynę sieci Web firmy Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65999 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).