Pliki klasycznych szablonów administracyjnych (nazywane również plikami ADM) nie są tworzone za pomocą języka XML. We wcześniejszych wersjach Edytora lokalnych zasad grupy te ustawienia były wyświetlane w węźle Administrative Templates.

Pliki szablonów administracyjnych w bieżącej wersji (nazywane plikami ADMX) są tworzone za pomocą języka XML . W Edytorze lokalnych zasad grupy te ustawienia są wyświetlane w węźle Administrative Templates. Edytor lokalnych zasad grupy nadal jednak rozpoznaje pliki ADM i umożliwia wyświetlanie tych ustawień w węźle Classic Administrative Templates, który jest węzłem podrzędnym węzła Administrative Templates.

Aby dodać lub usunąć plik klasycznego szablonu administracyjnego (plik adm)
  1. Za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy otwórz lokalny obiekt zasad grupy, który chcesz edytować.

  2. W drzewie konsoli, w węźle Konfiguracja komputera lub Konfiguracja użytkownika kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Szablony administracyjne.

  3. Kliknij opcję Dodaj/usuń szablony.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby dodać szablon, kliknij opcję Dodaj. W oknie dialogowym Szablony zasad kliknij szablon, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

    • Aby usunąć szablon, na liście Bieżące szablony zasad kliknij szablon, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwagi dodatkowe

  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

  • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje