Zasady grupy zawierają rozszerzenie preferencji Opcje zasilania. To rozszerzenie umożliwia konfigurowanie opcji zasilania dla użytkowników i komputerów.

Wprowadzenie

Elementy preferencji Plan zasilania, Opcje zasilania i Schemat zasilania można tworzyć i konfigurować w dowolnym obiekcie zasad grupy w domenie. Skonfiguruj ustawienia poprzez edycję obiektu zasad grupy przy użyciu Konsoli zarządzania zasadami grupy. Podczas edycji obiektu zasad grupy to rozszerzenie preferencji można znaleźć w następującej lokalizacji:

Konfiguracja komputera lub Konfiguracja użytkownika

   └ Preferencje

      └ Ustawienia Panelu sterowania

         └ Opcje zasilania

Informacje na temat sposobu użycia tego rozszerzenia w celu tworzenia i konfiguracji elementu preferencji można znaleźć w następujących tematach:


Spis treści