Aby dodać lub usunąć modyfikacje dla pakietu aplikacji

 1. Otwórz rozszerzenie Instalacja oprogramowania przystawki Zasady grupy.

 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Instalacja oprogramowania, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Pakiet.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij pakiet Instalatora Windows, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Rozmieszczanie oprogramowania kliknij opcję Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Właściwości dla pakietu kliknij kartę Modyfikacje.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać modyfikacje, kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Otwieranie przeglądaj pliki w poszukiwaniu pliku transformacji (mst), a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Aby usunąć modyfikacje, na karcie Modyfikacje kliknij modyfikację, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń. Powtarzaj ten krok, aż usuniesz wszystkie zbędne modyfikacje.

 7. Po upewnieniu się, że modyfikacje zostały skonfigurowane w żądany sposób, kliknij przycisk OK.

  Ważne

  Nie należy klikać przycisku OK, dopóki konfigurowanie modyfikacji nie zostanie zakończone. Po kliknięciu przycisku OK pakiet zostanie natychmiast przypisany lub opublikowany. Jeśli modyfikacje nie są poprawnie skonfigurowane, trzeba będzie odinstalować pakiet lub uaktualnić go przy użyciu poprawnie skonfigurowanej wersji.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • W oknie dialogowym Otwieranie są wyświetlane pakiety znajdujące się w punkcie dystrybucji oprogramowania określonym jako domyślny.

 • Jeśli pakiet Instalatora Windows znajduje się w innym udostępnionym katalogu sieciowym, przejdź do właściwego punktu dystrybucji oprogramowania w oknie dialogowym Otwieranie, kliknij pakiet, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 • Modyfikacje (pliki .mst) są stosowane do pakietów Instalatora systemu Windows (które mają rozszerzenie .msi) w kolejności określonej przez użytkownika. Kolejność ta musi zostać określona przed przypisaniem lub opublikowaniem aplikacji.

 • Można dodać wiele modyfikacji, które są nazywane również transformacjami. Transformacje są stosowane w kolejności określonej na liście Modyfikacje, od góry w dół. Aby zmienić kolejność transformacji na tej liście, należy zaznaczyć transformację, a następnie kliknąć przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.


Spis treści