Aby ustawić uprawnienia dla rozszerzenia Instalacja oprogramowania przystawki Zasady grupy

 1. Otwórz obiekt zasad grupy, który chcesz edytować.

 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę lub nazwę obiektu zasad grupy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia i w polu Nazwy grupy lub użytkownika kliknij grupę zabezpieczeń, dla której chcesz ustawić uprawnienia.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić zestaw grup zabezpieczeń, które mają uprawnienia do danego obiektu zasad grupy, kliknij przycisk Dodaj lub przycisk Usuń w celu dodania lub usunięcia grup zabezpieczeń.

  • Jeśli grupa zabezpieczeń reprezentuje administratorów (którzy zarządzają w organizacji oprogramowaniem dla użytkowników i komputerami), w polu Uprawnienia dla wybranej grupy zabezpieczeń zaznacz pole wyboru Zezwalaj dla pełnej kontroli, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli grupa zabezpieczeń reprezentuje użytkowników (używających oprogramowania przypisanego lub opublikowanego przez administratora), w polu Uprawnienia dla wybranej grupy zabezpieczeń zaznacz pole wyboru Zezwalaj zarówno dla opcji Stosowanie zasad grupy, jak i dla opcji Odczyt, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • Uprawnienia ustawiane za pomocą tej procedury odnoszą się tylko do obiektu zasad grupy. Ponadto w sieci musi istnieć folder udostępniony (punkt dystrybucji oprogramowania) zawierający pakiety do zainstalowania. Administratorzy muszą mieć uprawnienie Pełna kontrola do punktu dystrybucji oprogramowania, a użytkownicy muszą mieć uprawnienie Odczyt.


Spis treści