Aby dodać instalacyjne pakiety oprogramowania do ustawień użytkownika, można je opublikować lub przypisać. Opublikowane pakiety są dostępne do instalacji dla użytkowników w wybranej lokacji, domenie lub jednostce organizacyjnej za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub aktywacji pliku. Użytkownicy w wybranej lokacji, domenie lub jednostce organizacyjnej odbierają przypisane pakiety przy następnym logowaniu (w przypadku przypisania do użytkowników) lub po ponownym uruchomieniu komputera (w przypadku przypisania do komputerów).

Aby określić ustawienia domyślne rozszerzenia Instalacja oprogramowania przystawki Zasady grupy
  1. Otwórz rozszerzenie Instalacja oprogramowania przystawki Zasady grupy. (W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Instalacja oprogramowania).

  2. Kliknij polecenie Właściwości i na karcie Ogólne określ następujące opcje:

    • W polu Domyślna lokalizacja pakietu określ domyślny punkt dystrybucji oprogramowania.

    • W obszarze Nowe pakiety określ sposób dodawania nowych pakietów do ustawień użytkownika. Domyślnie pakiety mogą być zarówno publikowane, jak i przypisywane. (W przypadku komputerów pakiety mogą być tylko przypisywane). Aby wybrać te opcje dla każdego pakietu, kliknij opcję Wyświetl okno dialogowe rozmieszczania oprogramowania. Aby uzyskać większą kontrolę nad poszczególnymi pakietami, kliknij przycisk Zaawansowane.

    • W obszarze Opcje interfejsu użytkownika instalacji kliknij opcję Podstawowe lub Maksymalne w zależności od tego, w jakim stopniu proces instalacji ma być widoczny dla użytkowników.

Uwagi dodatkowe

  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.


Spis treści