Niestandardowe nagłówki są wyświetlane na karcie Nagłówki HTTP arkusza właściwości w postaci Nazwa: Wartość. Nazwę i wartość nagłówka należy wpisać odpowiednio w polach Nazwa niestandardowego nagłówka i Wartość niestandardowego nagłówka.

Tematy pokrewne

Aby zapoznać się z procedurą konfigurowania wielu witryn sieci Web za pomocą nagłówków hostów, skorzystaj z dokumentacji online usług IIS w wersji 6.0 umieszczonej w witrynie Microsoft Windows Server TechCenter.


Spis treści