Strona funkcji Ograniczenia ISAPI i CGI umożliwia zarządzanie listą ograniczeń dotyczących programów ISAPI i CGI.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Opis

Wyświetla opis programu ISAPI lub CGI.

Ograniczenie

Wskazuje, czy dozwolone jest uruchamianie określonego programu.

Ścieżka

Wyświetla ścieżkę pliku dll lub exe.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie ograniczenia ISAPI lub CGI, w którym można zarządzać ograniczeniami programów CGI (exe) lub ISAPI (dll).

Odmów

Określa ustawienie ograniczenia dotyczące programu CGI (exe) lub ISAPI (dll). Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania elementu z listy na stronie funkcji.

Zezwalaj

Określa ustawienie ograniczenia dotyczące programu CGI (exe) lub ISAPI (dll). Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania elementu z listy na stronie funkcji.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ograniczenia ISAPI lub CGI, w którym można zarządzać ograniczeniami programów CGI (exe) lub ISAPI (dll). Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania elementu z listy na stronie funkcji.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Edytuj ustawienia funkcji

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień ograniczeń ISAPI i CGI, w którym można konfigurować ustawienia dotyczące całej funkcji ograniczeń ISAPI i CGI.

Zobacz też


Spis treści