W oknach dialogowych Dodaj regułę autoryzacji Zezwalaj, Edytuj regułę autoryzacji Zezwalaj, Dodaj regułę autoryzacji Odmów i Edytuj regułę autoryzacji Odmów można dodawać i edytować właściwości reguł autoryzacji w środowisku .NET.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz .Strona Reguły autoryzacji .NET.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Wszyscy użytkownicy

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości zarówno w odniesieniu do użytkowników anonimowych, jak i uwierzytelnionych.

Uwaga

Tę regułę należy umieścić pod wszystkimi regułami określającymi udzielenie dostępu do zawartości. Jeśli znajdzie się ona na początku listy, żaden użytkownik nie będzie mógł korzystać z zawartości.

Wszyscy użytkownicy anonimowi

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do użytkowników nieuwierzytelnionych.

Uwaga

W przypadku użycia tej reguły wszyscy użytkownicy chcący się uwierzytelniać muszą mieć prawidłowe konto użytkownika i hasło.

Określone role lub grupy użytkowników

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonych ról lub grup użytkowników.

Uwaga

W przypadku użycia tej reguły wszyscy członkowie określonych ról i grup muszą mieć prawidłowe konto użytkownika i hasło uwierzytelniania podstawowego lub niestandardowego, aby mogli zostać uwierzytelnieni.

Określeni użytkownicy

Wybierz tę opcję, aby zarządzać dostępem do zawartości w odniesieniu do określonego konta użytkownika.

Uwaga

W przypadku użycia tej opcji wszyscy użytkownicy muszą mieć prawidłowe konto użytkownika i hasło uwierzytelniania podstawowego lub niestandardowego, aby mogli zostać uwierzytelnieni.

Zastosuj tę regułę do określonych zleceń

Zaznaczenie tej opcji spowoduje stosowanie reguły autoryzacji do konkretnych zleceń HTTP, takich jak GET lub POST.


Spis treści