W oknie dialogowym Dodawanie reguły filtrowania do listy reguł modułu filtrowania żądań można dodać regułę z określonymi parametrami. Dodanie reguły sprawi, iż moduł będzie odrzucał żądania o kryteriach podanych w regule.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nazwa

Nazwa reguły filtrowania, która zostanie dodana do listy.

Skanuj adres URL

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że moduł filtrowania żądań będzie skanował adresy URL żądań.

Skanuj ciąg zapytania

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że moduł filtrowania żądań będzie skanował ciągi zapytań żądań.

Skanuj nagłówki

Umożliwia dodanie określonego przez użytkownika nagłówka do listy nagłówków wyszukiwanych w żądaniu. Aby dodać nowy wiersz do tabeli, należy wpisać gwiazdkę (*).

Dotyczy

Umożliwia dodanie rozszerzenia nazwy pliku do listy rozszerzeń nazw plików podlegających regule filtrowania żądań. Aby dodać nowy wiersz do tabeli, należy wpisać gwiazdkę (*).

Niedozwolone ciągi

Umożliwia dodanie ciągu tekstowego do listy ciągów wyszukiwanych w żądaniach. Jeśli podany ciąg zostanie odnaleziony w adresie URL żądania, ciągu zapytania lub nagłówku żądania, nastąpi odrzucenie żądania. Aby dodać nowy wiersz do tabeli, należy wpisać gwiazdkę (*).

Zobacz też


Spis treści