Okno dialogowe Edytowanie ustawień ról architektury .NET umożliwia ustawianie domyślnego dostawcy dla ról członkostwa.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Dostawca domyślny

Ustawia domyślnego dostawcę ról platformy .NET. Usługi IIS 7 zawierają następujących dostawców:

  • AspNetSqlRoleProvider – przechowuje informacje o rolach w bazie danych serwera SQL.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider – używa informacji o rolach opartych na kontach domeny systemu Windows. Dostawca systemu Windows jest przydatny tylko wtedy, gdy aplikacja działa w sieci, w której wszyscy użytkownicy mają konta domeny.

Zobacz też


Spis treści