Strona funkcji Przekierowywanie HTTP umożliwia włączenie przekierowywania i określenie sposobu przekierowywania przychodzących żądań do nowego miejsca docelowego.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Przekieruj żądania do tego miejsca docelowego

Wybierz tę opcję, aby włączyć przekierowywanie i określić adres URL, na który mają być przekierowywane żądania. Żądania mogą być przekierowywane do ścieżki wirtualnej, np. http://www.contoso.com/sprzedaz, lub do pliku, np. http://www.contoso.com/sprzedaz/default.aspx.

Przekieruj wszystkie żądania do dokładnego miejsca docelowego (a nie względem miejsca docelowego)

Wybierz tę opcję, jeśli klienci mają być przekierowywani dokładnie na adres URL określony w polu Przekieruj żądania do tego miejsca docelowego.

Jeśli ta opcja nie jest wybrana, miejsce docelowe jest ustalane względem wartości określonej w polu Przekieruj żądania do tego miejsca docelowego. Na przykład, jeśli skonfigurowane miejsce docelowe przekierowywania to http://www.contoso.com/sprzedaz, a przychodzące żądanie będzie dotyczyć pliku http://www.contoso.com/marketing/default.aspx, usługi IIS przekierują żądanie do pliku http://www.contoso.com/sprzedaz/default.aspx.

Przekieruj tylko żądania dotyczące zawartości w tym katalogu (nie w podkatalogach)

Wybierz tę opcję, jeśli klienci mają być przekierowywani do zawartości umieszczonej tylko w katalogu określonym w polu Przekieruj żądania do tego miejsca docelowego.

Jeśli ta opcja jest wybrana, żądania są przekierowywane do lokalizacji określonej w polu Przekieruj żądania do tego miejsca docelowego i do ewentualnych podkatalogów w obrębie tej lokalizacji. Na przykład, jeśli skonfigurowane miejsce docelowe przekierowywania to http://www.contoso.com/sprzedaz, żądania mogą być obsługiwane z katalogów w obrębie katalogu /sprzedaz, jeśli nie jest również wybrana opcja Przekieruj wszystkie żądania do dokładnego miejsca docelowego (a nie względem miejsca docelowego).

Kod stanu

Wybierz jedną z następujących opcji, aby określić kod stanu przekierowania wysyłany do klientów:

  • Odnalezione (302): nakazuje klientowi sieci Web wysłanie nowego żądania do danej lokalizacji. Jest to opcja domyślna.

  • Trwałe (301): informuje klienta sieci Web, że lokalizacja odpowiadająca żądanemu zasobowi została trwale zmieniona.

  • Tymczasowe (307): zapobiega utracie danych przez przeglądarkę sieci Web, gdy wyśle ona żądanie HTTP POST.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści