Element Szczegóły

Etykieta

Wyświetla etykietę kolejki.

Identyfikator typu

Wyświetal identyfikator typu kolejki, który określa typ usługi lub funkcji udostępnianej przez kolejkę.

Ogranicz magazyn wiadomości do (KB)

Określa, czy uaktywnić limit przydziału wiadomości dla wybranej kolejki.

Miejsce na wpisanie łącznego rozmiaru wszystkich wiadomości (w kilobajtach), które można przechowywać w kolejce.

Po osiągnięciu limitu rozmiaru magazynu wiadomości dla kolejki nie można wysyłać do niej wiadomości, dopóki skumulowana wielkość wszystkich wiadomości w kolejce nie spadnie poniżej określonego limitu.

Uwierzytelnione

Określa, czy kolejka akceptuje tylko wiadomości uwierzytelnione.

Poziom prywatności

Wyświetla poziom prywatności kolejki w zależności od tego, czy akceptuje ona wiadomości zaszyfrowane, niezaszyfrowane czy oba ich rodzaje. Aby kolejka akceptowała zarówno wiadomości zaszyfrowane, jak i niezaszyfrowane, kliknij pozycję Opcjonalne. Aby kolejka akceptowała tylko wiadomości zaszyfrowane, kliknij pozycję Treść. Aby kolejka akceptowała tylko wiadomości niezaszyfrowane, kliknij opcję Brak.

Włączone

Określa, czy dla kolejki włączono rejestrowanie docelowe.

Ogranicz magazyn dziennika do (KB)

Określa, czy uaktywnić limit przydziału wiadomości dziennika dla wybranej kolejki.

Miejsce na wpisanie łącznego rozmiaru wszystkich wiadomości dziennika (w kilobajtach), które można przechowywać w kolejce.

Po osiągnięicu limitu rozmiaru magazynu dziennika dla kolejki rejestrowanie docelowe zostaje przerwane do czasu, gdy skumulowany rozmiar wszystkich wiadomości dziennika w kolejce dziennika spadnie poniżej określonego limitu.


Spis treści