Element Szczegóły

Utwórz w: <nazwa domeny lub komputera>

W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) obiektu w usługach domenowych usługi Active Directory (AD DS) zawiera jednostkę organizacyjną (OU), która zawiera tę nazwę lub kontener, w którym jest ona tworzona.

Informacje o obiektach Usługi kolejkowania wiadomości, które nie są tworzone w usłudze AD DS - na przykład kolejkach prywatnych - są przechowywane w folderach na komputerze lokalnym.

Nazwy kolejek prywatnych mają prefiks private$\. Nie trzeba go wpisywać, ponieważ jest automatycznie dodawany przed nazwą nowej kolejki prywatnej.

Nazwa kolejki

Miejsce na wpisanie nazwy tworzonej kolejki.

Transakcyjna

Określa, czy należy utworzyć kolejkę transakcyjną.


Spis treści