To okno dialogowe jest domyślnie wyłączone i jest wyświetlane tylko na karcie Diagnostyka we właściwościach Usługi kolejkowania wiadomości na komputerze, który dołączył do domeny i na którym działa ta wersja systemu Windows. Aby włączyć śledzenie trasy, zobacz temat Włączanie śledzenia trasy i wiadomości testowych (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69727 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Element Szczegóły

Nazwa ścieżki kolejki raportu:

Udostępnia miejsce na wpisanie ścieżki do kolejki, która może odbierać wiadomości używane do śledzenia trasy, w formacie nazwa_komputera\nazwa_kolejki.

Nowa…

Tworzy nową kolejkę, która może odbierać wiadomości służące do śledzenia trasy.

Śledź wszystkie wiadomości

Śledzi wszystkie wiadomości wysłane z wybranego komputera.

Gdy dla komputera włączone jest śledzenie trasy wiadomości, wszystkie wiadomości wysłane z tego komputera są śledzone na swojej trasie przez sieć. W miarę, jak każda wiadomość przechodzi przez pośredni serwer Usługi kolejkowania wiadomości, jest ona przesyłana do kolejki raportu na komputerze źródłowym, wskazując, przez który serwer została przekazana.

Po włączeniu śledzenia trasy wiadomości można wysyłać wiadomości testowe i wyświetlać zawartość kolejki raportu.

Śledź tylko wiadomości testowe

Śledzi tylko te wiadomości testowe, które zostały wysłane z wybranego komputera.


Spis treści