Tworzy zestaw wyników dla tabeli, która jest listą kolumn dla określonej tabeli lub tabel. Jeśli żądane są kolumny dla synonimu PUBLIC, musi zostać ustawiony atrybut połączenia SYNONYMCOLUMNS oraz określony pusty ciąg jako argument szTableOwner. Zwracając kolumny dla synonimów PUBLIC, sterownik zwraca kolumnę TABLE NAME do pustego ciągu. Na końcu każdego wiersza zestawu wyników znajduje się dodatkowa kolumna ORDINAL POSITION. Wartość ta jest pozycją porządkową kolumny w tabeli.