Określa sposób śledzenia wywołań funkcji ODBC przez Menedżera sterowników ODBC. Menedżer sterowników może śledzić wywołania bez przerwy lub tylko dla jednego połączenia, może wykonywać śledzenie dynamicznie lub zezwalać na wykonywanie śledzenia przez niestandardowy plik .dll śledzenia.

Formant Opis

Rozpocznij śledzenie teraz/Zatrzymaj śledzenie teraz (przełącznik)

Umożliwia dynamiczne śledzenie bez przerwy, niezależnie od tego, czy zostało utworzone połączenie czy nie, dopóki jest wyświetlone okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC lub nie zostanie kliknięty przycisk Zatrzymaj śledzenie teraz.

Uruchom program Visual Studio Analyzer/Zatrzymaj program Visual Studio Analyzer (przełącznik)

Włącza program Visual Studio Analyzer, który pozostaje aktywny, dopóki nie zostanie kliknięty przycisk Zatrzymaj program Visual Studio Analyzer. Program Visual Studio Analyzer to narzędzie, przy użyciu którego można debugować i analizować aplikację rozproszoną.

Program Visual Studio Analyzer był zawarty w starszych wersjach programu Visual Studio.

Ścieżka pliku dziennika

Wyświetla ścieżkę i nazwę pliku, w którym będą przechowywane informacje dotyczące śledzenia. Można użyć domyślnej ścieżki i nazwy pliku (\sql.log) lub określić nowy plik, wprowadzając nową ścieżkę i nazwę pliku albo klikając przycisk Przeglądaj i wybierając katalog i plik.

Przeglądaj

Umożliwia wybranie ścieżki i nazwy pliku dziennika za pomocą przeszukiwania katalogów komputera.

Niestandardowy plik DLL śledzenia

Umożliwia wybranie innego niż Odbctrac.dll pliku, który będzie wykonywał śledzenie. Wprowadź ścieżkę i nazwę niestandardowego pliku .dll lub kliknij przycisk Wybierz plik DLL, aby przeszukać katalogi. Plik Odbctrac.dll można zamienić na dowolnie wybrany niestandardowy plik .dll.

Wybierz plik DLL

Umożliwia wyszukanie niestandardowego pliku .dll w strukturze katalogów. Ścieżka i nazwa wybranego pliku .dll zostanie wyświetlona w polu tekstowym Niestandardowy plik DLL śledzenia.

OK

Akceptuje zmiany ustawień Ścieżka pliku dziennika i Niestandardowy plik DLL śledzenia oraz zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC bez akceptowania zmian ustawień.

Zastosuj

Akceptuje zmiany ustawień śledzenia i pozostawia okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC otwarte.

Pomoc

Wyświetla ten ekran Pomoc.