Służy do dodawania, usuwania i konfigurowania systemowych nazw źródeł danych (DSN) dla źródeł danych. Te źródła danych znajdują się na komputerze lokalnym, ale nie są przypisane do żadnego użytkownika; każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może uzyskać dostęp do systemowej DSN.

Formant Opis

Systemowe źródła danych

Lista wszystkich systemowych DSN, włącznie z nazwami i skojarzonymi sterownikami poszczególnych DSN. Kliknij dwukrotnie dowolne systemowe DSN, aby wyświetlić okno dialogowe konfiguracji źródła danych dla danego sterownika.

Dodaj

Kliknij, aby dodać nowe systemowe źródło danych. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych, które zostanie wyświetlone, wybierz sterownik, dla którego dodajesz systemowe źródło danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ; zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji danego sterownika.

Usuń

Usuwa zaznaczoną systemową nazwę źródła danych z listy Systemowe źródła danych.

Konfiguruj

Kliknij, aby zmienić konfigurację zaznaczonego systemowego źródła danych. Zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji źródła danych dla danego sterownika, w którym będzie można zmienić konfigurację istniejącego systemowego źródła danych. Przed kliknięciem przycisku Konfiguruj musisz zaznaczyć systemowe źródło danych.

OK

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC. Nie musisz klikać przycisku OK, aby zaakceptować zmiany na liście Systemowe źródła danych. Zmiany na tej liście są akceptowane przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym konfiguracji źródła danych.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC, ale nie cofa zmian dokonanych za pomocą innych formantów okna dialogowego.

Pomoc

Wyświetla ten ekran Pomoc.