Wyświetla informacje o sterownikach ODBC zainstalowanych na tym komputerze. Na tej karcie nie można wykonać żadnej akcji. Aby dodać lub usunąć sterowniki ODBC, należy użyć programu konfiguracyjnego właściwego dla danego sterownika.

Formant Opis

Sterowniki ODBC

Nazwy, wersje, firmy, nazwy pliku i daty utworzenia pliku poszczególnych sterowników ODBC na komputerze.

OK

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

Pomoc

Wyświetla ten ekran Pomoc.