Umożliwia połączenie ze źródłem danych mającym nazwę źródła danych (DSN) użytkownika lub systemową DSN. Komputerowe źródła danych są przypisane do tego komputera i nie można ich udostępniać.

Formant Opis

Komputerowe źródło danych

Lista wszystkich DSN użytkownika i systemowych DSN, włącznie z nazwami i typami poszczególnych DSN. Kliknij dwukrotnie DSN, aby połączyć się ze źródłem danych.

Nowe

Kliknij, aby dodać nowe komputerowe źródło danych. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych, które zostanie wyświetlone, wybierz sterownik, dla którego dodajesz DSN użytkownika lub systemowe DSN, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby określić nazwę lub lokalizację nowego DSN. Kliknij przycisk Dalej ponownie, aby wyświetlić podsumowanie nowych informacji. Kliknij przycisk Zakończ, aby wyświetlić okno dialogowe konfiguracji danego sterownika.

OK

Zamyka okno dialogowe Wybieranie źródła danych i łączy się z wybranym źródłem danych. Kliknięcie przycisku OK nie powoduje zaakceptowania zmian na liście Komputerowe źródła danych. Zmiany na tej liście są akceptowane po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Konfigurowanie źródła danych.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Wybieranie źródła danych bez łączenia się z plikowym źródłem danych i bez cofania zmian wykonanych za pomocą innych formantów okna dialogowego.

Pomoc

Wyświetla ten ekran Pomoc.