Jeśli baza danych nie zostanie podana w ramach konfigurowania, podczas łączenia ze źródłem danych zostanie wyświetlony monit o wybranie pliku bazy danych.

Jeśli jest używany sterownik Microsoft Access, kliknij przycisk Wybierz w oknie dialogowym Okno dialogowe ODBC — ustawienia dla programu Microsoft Access, aby otworzyć istniejącą bazę danych za pomocą okna dialogowego Wybieranie bazy danych, które zawiera między innymi następujące formanty:

Nazwa bazy danych

Nazwa pliku istniejącej bazy danych z rozszerzeniem .mdb.

Tylko do odczytu

Określa, że baza danych jest tylko do odczytu i nie można w niej wprowadzać żadnych zmian.

Wyłączny

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, baza danych jest otwierana w trybie Wyłączny, aby w danej chwili mógł do niej uzyskiwać dostęp tylko jeden użytkownik, co zwiększa wydajność. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, baza danych jest otwierana w trybie Udostępniony i może do niej uzyskać dostęp wielu użytkowników równocześnie.