Okno dialogowe ODBC — ustawienia dla programu dBASE zawiera między innymi następujące formanty:

Informacje o źródle danych

Identyfikuje bazę danych dBASE, wybierając domyślnie nazwę przypisaną przez producenta. Pole Opis, które domyślnie jest puste, może zawierać kwalifikatory opisowe.

Baza danych

Wybierz dowolną zainstalowaną wersję bazy danych dBASE i jej lokalizację. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Użyj bieżącego katalogu, opcje Wybierz Katalog i Wybierz indeksy są wyłączone.

Opcje

Kliknij, aby zmienić następujące opcje sterownika:

  • Kolejność sortowania. W celu sortowania.
  • Limit czasu strony. Czas, w dziesiętnych częściach sekundy, przez który nieużywana strona pozostaje w buforze. Wartość ta musi być zawsze większa niż 0.
  • Wyłączny. Zezwala na dostęp do bazy danych tylko jednemu użytkownikowi.
  • Pokaż usunięte wiersze. Określa, czy wiersze oznaczone jako usunięte można pobierać lub ustawiać na nich pozycję.
  • Przybliżona liczba wierszy. Określa, czy statystyki rozmiaru tabeli są przybliżone.
Uwaga:
Szczegółowe i programowe informacje o tym sterowniku znajdują się w witrynie MSDN Library. Inne informacje można znaleźć w sekcjach Konwersja źródła danych, Pliki programu dBASE, Wpisy rejestru usługi IISAM i Pliki wspólnego składnika ODBC w tym pliku pomocy. dBASE jest produktem firmy INPRISE Corporation i jest do niego dołączony osobny plik pomocy.